[Pasek z aktualnościami]

W dniu 31 maja 2022 r. odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Towarzystwa, które podjęło uchwały w przedmiocie spraw objętych porządkiem obrad ogłoszonym w Monitorze Sądowym i Gospodarczym w dniu 13 maja 2022 r. (poz. 25531), w tym zatwierdziło sprawozdanie finansowe Towarzystwa za rok obrotowy 2021 a także udzieliło absolutoriów Likwidatorom oraz Członkom Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w roku 2021.

[Menu - mobile]
[Artykuł]

Nasza dotychczasowa oferta

dla klientów indywidualnych

dla klientów indywidualnych

Przygotowujemy ofertę ubezpieczeniową dla klientów indywidualnych. Będziemy Państwa informować na bieżąco o poszczególnych produktach ubezpieczeniowych.