[Pasek z aktualnościami]

W dniu 31 maja 2022 r. odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Towarzystwa, które podjęło uchwały w przedmiocie spraw objętych porządkiem obrad ogłoszonym w Monitorze Sądowym i Gospodarczym w dniu 13 maja 2022 r. (poz. 25531), w tym zatwierdziło sprawozdanie finansowe Towarzystwa za rok obrotowy 2021 a także udzieliło absolutoriów Likwidatorom oraz Członkom Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w roku 2021.

[Menu - mobile]
[Zgłoszenie szkody]

Zgłoszenie szkody

Procedura zgłoszenia szkody

Jak zgłosić szkodę?

Szkodę lub roszczenie można zgłosić:

E-mailem

na adres:

biuro@tuwmedicum.pl
Pocztą tradycyjną

na adres:

TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ WZAJEMNYCH MEDICUM

Staniewicka 14A

03-310 Warszawa

Osobiście

w siedzibie TUW MEDICUM

pod adresem:

TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ WZAJEMNYCH MEDICUM

Staniewicka 14A

03-310 Warszawa

od poniedziałku do piątku

w godzinach 8.00 - 16.00

Za pośrednictwem

formularza kontaktowego:

*pola obowiązkowe

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

Zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1182 z późn. zm.) informuję, iż administratorem pozyskanych danych osobowych jest Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych Medicum, z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Staniewicka 14A, 03-310 Warszawa. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji zamówionej usługi lub realizacji zgłoszenia. W razie takiej konieczności dane mogą być udostępniane podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji zamówionej usługi lub zgłoszenia. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.